Faculty Board

Faculty Board: 

Head: Prof. Ayşegül YILDIZ (Deputy of Dean)

Prof. Güzin DEMİRKAN TÜREL (Head of Architecture Department)

Prof. H. Murat YILMAZ (Member)

Prof. Ayhan ÖZÇİFÇİ (Member)

Assoc. Prof. Mustafa SÖNMEZ (Member)

Assoc. Prof. Ömer KÖSE (Member)

Assist. Prof. H. Ülgen YENİL (Member)

Faculty Secretary Ümit AKPINAR (Rapporteur)