Akademik Kadro

Prof. Dr. Güzin DEMİRKAN TÜREL

Dr. Öğr. Üyesi H. Ülgen YENİL

Dr. Öğr. Üyesi M. Özge BALTA

Dr. Öğr. Üyesi Bahattin Ali TÜRKMENOĞULLARI

Dr. Öğr. Üyesi Ebru ŞAHİN MERCİMEK

Arş. Gör. Rana ATA ÜNSAL

Arş. Gör. Selin DURAN

Arş. Gör. Ceyhan TAZEFİDAN