Akademik Kadro

Prof. Dr. Güzin DEMİRKAN TÜREL

Yrd. Doç. Dr. H. Ülgen YENİL

Yrd. Doç. Dr. M. Özge BALTA

Yrd. Doç. Dr. Ebru ŞAHİN MERCİMEK

Arş. Gör. Rana ATA ÜNSAL

Arş. Gör. Selin DURAN

Arş. Gör. Ceyhan TAZEFİDAN