Bölüm Başkanlıkları

Mimarlık Bölüm Başkanı: Prof.Dr. Güzin DEMİRKAN TÜREL

Bina Bilgisi A.B.D. Başkanı: Prof.Dr. Güzin DEMİRKAN TÜREL

Yapı Bilgisi A.B.D. Başkan V.: Dr. Öğr. Üyesi H.Ülgen YENİL

Restorasyon A.B.D. Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Ebru ŞAHİN MERCİMEK

Şehircilik A.B.D. Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi M.Özge BALTA

Mimarlık Tarihi A.B.D.Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi H.Ülgen YENİL