Akademik Danışma Kurulu

Üniversitemiz Danışma Kurul Esaslarının 5/a maddesine gereğince oluşturulan Fakültemize ait Akademik Danışma Kurulu aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.  

Akademik Danışma Kurulu:  

1. Prof. Dr. Ayşegül GÜNEY (Dekan V.)

2. Prof. Dr. Güzin DEMİRKAN TÜREL (Bölüm Başkanı)

3. Dr. Öğr. Üyesi H. Ülgen YENİL (Üye)

4. Öğrenci Muhammet Ramazan ÜNLÜ (Öğrenci Temsilcisi)

5. Mimar Necmi ÖZER (Sektör Temsilcisi)

6. Mimar Ayperi KABAKBAŞ (Sektör Temsilcisi)

7. Fakülte Sekreteri Ümit AKPINAR