Görev Tanımlari

Dekan

Dekan Görevleri

Fakülte Kurulu

Fakülte Kurulu

Fakülte Yönetim Kurulu

Fakülte Yönetim Kurulu

Fakülte Sekreteri

Fakülte Yönetim Kurulu

Dekan Yardımcısı - İdari

Dekan Yardımcısı - İdari

Dekan Yardımcısı - Öğrenci

Dekan Yardımcısı - Öğrenci

Bölüm Başkanı

Bölüm Başkanı

Tahakkuk (Mali) İşler Sorumlusu

Tahakkuk (Mali) İşler Sorumlusu

Satın Alma Yetkilisi

Satın Alma Yetkilisi

Öğrenci İşleri

Öğrenci İşleri

Yazı İşleri

Yazı İşleri

Öğretim Üyesi

Öğretim Üyesi

Öğretim Yardımcıları

Öğretim Yardımcıları