Mimarlık Bölümü

 

MİMARLIK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Güzin DEMİRKAN TÜREL

Öğretim Elemanları:

Prof. Dr. Güzin DEMİRKAN TÜREL (Bina Bilgisi Anabilim Dalı Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi H. Ülgen YENİL (Mimarlık Tarihi Anabilim Dalı Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Ebru ŞAHİN MERCİMEK (Restorasyon Anabilim Dalı Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi M. Özge BALTA (Şehircilik Anabilim Dalı Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Bahattin Ali TÜRKMENOĞULLARI

Araştırma Görevlileri:

Arş. Gör. Rana ATA ÜNSAL  

Arş. Gör. Selin DURAN

Arş. Gör. Ceyhan TAZEFİDAN

2017-2018 Bahar Yarıyılı Ders Programı 

2017-2018 Bahar Yarıyılı Ara Sınav Çizelgesi

2017-2018 Bahar Yarıyılı Final Sınavı Çizelgesi

2017-2018 Bahar Yarıyılı Bütünleme Sınavı Çizelgesi

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK ve TASARIM FAKÜLTESİ
MİMARLIK BÖLÜMÜ-LİSANS PROGRAMI DERS PLANI
Kodu 1. YARIYIL T U AKTS Kodu 2. YARIYIL T U AKTS
MİM 101 Genel Matematik I 3 0 3 MİM 102 Genel Matematik II 3 0 3
MİM 103 Mimarlığa Giriş I 2 2 5 MİM 104 Mimarlığa Giriş II 2 2 5
MİM 105 Temel Tasarım  4 6 10 MİM 106 Mimari Tasarıma Giriş 2 4 10
MİM 107 Grafik Anlatım I 3 2 6 MİM 108 Grafik Anlatım II 3 2 6
İNG 185 Yabancı Dil I 2 0 2 İNG 186 Yabancı Dil II 2 0 2
AİT 191 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 2 AİT 192 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 0 2
TDİ 195 Türk Dili I 2 0 2 TDİ 196 Türk Dili II 2 0 2
TOPLAM 18 10 30 TOPLAM 16 8 30
 
Kodu 3. YARIYIL T U AKTS Kodu 4. YARIYIL T U AKTS
MİM 201 Mimari Tasarım II  2 6 10 MİM 202 Mimari Tasarım III 2 6 10
MİM 203 Mimarlık Tarihi I  2 0 2 MİM 204 Mimarlık Tarihi II 2 0 2
MİM 205 Yapı Elemanları ve Malzeme I  2 4 5 MİM 206 Yapı Elemanları ve Malzeme II 2 2 5
MİM 207 Mesleki İngilizce  2 0 2 MİM 208 Mimarlıkta Konsept ve Terimler 2 0 3
MİM 209 Bilgisayar Destekli Tasarım  1 3 3 MİM 210 Staj I 0 0 2
MİM 211 Statik 2 0 2 MİM 212 Malzeme Mekaniği 2 0 2
MİM 213 İş Sağlığı ve Güvenliği I  2 0 2 MİM 214 İş Sağlığı ve Güvenliği II 2 0 2
* Seçmeli Ders (Grup I) 2 0 3 *** Seçmeli Ders (Grup III) 2 0 3
** Seçmeli Ders (Grup II) 1 1 1 **** Seçmeli Ders (Grup IV) 1 1 1
TOPLAM 16 14 30 TOPLAM 15 9 30
 
Kodu 5. YARIYIL T U AKTS Kodu 6. YARIYIL T U AKTS
MİM 301 Çağdaş Mimarlar ve Projeleri 2 0 2 MİM 302 Kültür Varlıkları ve Koruma 2 1 4
MİM 303 Kentsel Tasarım 2 2 5 MİM 304 Peyzaj Mimarlığı 2 2 5
MİM 305 Mimari Tasarım IV 2 6 10 MİM 306 Mimari Tasarım V 2 6 10
MİM 307 Çevre Denetimi  2 0 2 MİM 308 Staj II 0 0 2
MİM 309 Yapı Teknolojisi ve Bilimi 2 2 5 ******* Seçmeli Ders (Grup VI) 2 0 3
***** Seçmeli Ders (Grup V) 2 0 3 ******* Seçmeli Ders (Grup VI) 2 0 3
****** Üniversite Seçmeli Ders I 2 0 3 ******** Üniversite Seçmeli Ders II 2 0 3
TOPLAM 14 10 30 TOPLAM 12 9 30
 
Kodu 7. YARIYIL T U AKTS Kodu 8. YARIYIL T U AKTS
MİM 401 İleri Yapım Teknikleri 3 1 5 MİM 402 Yapı Yönetimi 3 0 4
MİM 403 Rölöve ve Restorasyon Projesi 3 2 6 MİM 404 Mimari Tasarım VII 2 6 10
MİM 405 Mimari Tasarım VI 2 6 10 MİM 406 Girişimcilik 3 0 4
********* Seçmeli Ders (Grup VII) 2 0 3 ********** Seçmeli Ders (Grup VIII) 2 0 3
********* Seçmeli Ders (Grup VII) 2 0 3 ********** Seçmeli Ders (Grup VIII) 2 0 3
********* Seçmeli Ders (Grup VII) 2 0 3 ********** Seçmeli Ders (Grup VIII) 2 0 3
          ********** Seçmeli Ders (Grup VIII) 2 0 3
TOPLAM 14 9 30 TOPLAM 16 6 30