VİZYON

Teknolojik, insan-toplum bilimleri ve felsefe ile ilişkilendirilebilen çalışmalar yürütebilecek, yaratıcı, doğal ve tarihi çevreye duyarlı, etik ve estetik değerlere sahip, yenilikçi, ulusal ve uluslararası alanlarda başarı gösterebilen mimar ve akademisyenler yetiştirerek tercih edilen bir fakülte olmaktır.

MİSYON

Eğitim-Öğretim, uygulama alanlarında yenilikçi kadrosu ile mimarlık becerisine sahip olup, bu beceriyi geliştirebilen, ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan, bilime, sanata ve çevreye en üst düzeyde katkı sağlayabilen mimarlar yetiştirmektir.