VİZYON

Ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan bir kurum olarak; bilime, sanata ve çevreye en üst düzeyde katkı sağlamaktır. 

MİSYON

Teknoloji, güzel sanatlar, insan-toplum bilimleri ve felsefe ile ilişkilendirilen çalışmalar yürütebilecek; yaratıcı, çevreye duyarlı, tarihsel bilince, etik ve estetik değerlere sahip mimarlar yetiştirmektir. Fakültemiz konumu, birikimi, kadrosu, eğitim ve araştırma olanaklarıyla ülkemizde yapılı çevrenin niteliğinin artırılmasına katkıda bulunacak, mezunlarımızın özellikle doğal ve tarihi çevrelere duyarlı, etik sorumluluklarının farkında olan, yenilikçi ve alanında öncü uygulamaları yürütebilecek bireyler olmasını sağlamak için disiplinler arası çalışmalara yer verecek bir eğitim programı sürdürülecektir. Fakültemiz, akademik faaliyetlerle, üniversitenin bulunduğu çevrenin değerleri vurgulanarak, kentsel bağlamda mekânsal kalitenin arttırılması yönünde katkı sağlayabilmeyi amaçlamaktadır. Bunun yanında ulusal ve uluslararası alanlarda başarılar gösteren, kendine güvenen, alanında uzman akademisyenler yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Mimarlık bölümü mezunları, kamu ve özel sektörün inşaat ve proje bölümlerinde uygulamacı, yapı denetimcisi, kontrolör ve tasarımcı mimar olarak çalışabilirler. Ayrıca rölöve ve restorasyon işleri yapabilirler. Bununla birlikte, kendi açtıkları özel bürolar dahilinde mimarlık mesleğini yürütme şansına da sahip olabilirler. Mimari tasarımcı olarak yer alabilecekleri diğer bir ortam da ulusal ve uluslararası proje yarışmalarıdır. Bu yarışmalar birincilik ödülü verilmek üzere seçilen projeye uygulanma fırsatı sunarken, böylelikle mimara yeni bir iş olanağı yaratır. Bölüm mezunları, son yıllarda yaygın hale gelen kaba inşaat olarak teslim edilen binalarda tamamlama,  işlev değişikliği olan mevcut binaların dönüşümü ve eskiyen yapıların yenilenmesi işleri yapmaktadırlar. Ülkemizde, güncel ve önemli bir konu olan kentsel dönüşüm bağlamında yeni çalışma alanları olacağı açıktır.